Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018

Να τον ακούτε τον Πρόεδρο Πάνο. Πάντα δικαιώνεται!Δεν τελειώσαμε ακόμη! Τώρα αρχίζουμε!Δεν υπάρχουν σχόλια: