Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017

Ευγενείς χορηγίες ψιχίων, από αριστ(ερ)οκράτες...Μας φλόμωσαν στα ψίχουλα αυτοί οι ευγενείς εξουσιαστές. Μερίσματα, επιδόματα, βοηθήματα... δεν έχουμε πια πού να τα βάλουμε!Δεν υπάρχουν σχόλια: