Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2018

Θα θάψει πολλούς αυτή η Συμφωνία. Τον πρώτον τον γνωρίζουμε.Λίαν συντόμως. Με το Νέον Έτος.Δεν υπάρχουν σχόλια: