Σάββατο 5 Μαΐου 2018

Άρρωστη κοινωνία. Ετοιμοθάνατη.Γραμμή όδευσης τυφλών, από πάνω τραπεζοκαθίσματα κι από πάνω ... 
... η αστυνομία! Δεν υπάρχουν σχόλια: